Slevy až -40% pro široký sortiment produktů v našem letním výprodeji. ☀️ Neváhejte a nakupujte výhodně!

Pravidla použití Dárkové poukázky

Tato pravidla určují prodej a použití dárkových poukázek vydaných společností UDERMAN s.r.o., Na Kameni 385/5, 08641 Raslavice, IČ: 47485353, DIČ: SK2023901110, které je možné použít v internetovém obchodě www.profigaraz.cz.

I. Výklad pojmů

Pro účely těchto pravidel:

Dárková poukázka: dokument vypracovaný v souladu s těmito pravidly, který opravňuje k nákupu podle těchto pravidel.

Doba platnosti: datum na Dárkové poukázce nebo jiným jasně definovaným způsobem určený termín, během kterého je možné Dárkovou poukázku použít.

Hodnota poukázky: limitovaná hodnota, ve které výšce je možné použitím Dárkové poukázky udělat nákup v internetovém obchodě.

Vydavatel: SFTB Czech Republic s.r.o., Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, IČO: 05503663, DIČ: CZ05503663

Kód kupónu: jedinečný, 10-místný identifikační kód Dárkové poukázky, jehož zadáním je možné realizovat nákup v internetovém obchodě nebo získat slevu z nákupu ve výši dárkové poukázky.

Zákazník: fyzická nebo právnická osoba, nebo jiná právnická osoba bez právní subjektivity, která si Dárkovou poukázku koupila, vlastní ji, nebo ji použije.

 

II. Výdej a nákup Dárkové poukázky

1. Povinné údaje na Dárkové poukázke:

vyznačení dárkové poukázky s označením "Dárková poukázka";

hodnota Dárkové poukázky;

kód kupónu Dárkové poukázky;

platnost Dárkové poukázky;

2. Vydávání Dárkové poukázky

2.1. Dárková poukázka je tištěný nebo elektronický dokument, bez vyznačení příjemce. Dárková poukázka se nepovažuje za platební prostředek ani za cenný papír.

2.2. Dárkové poukázky je jejich vydavatel oprávněn vydat v jím určeném množství. Vydavatel je kdykoliv, bez předchozího oznámení, oprávněn jednostranně rozhodnout, že prodej nákupních poukázek zastaví nebo ukončí.

2.3. Vydavatel je oprávněn neprodané Dárkové poukázky ve svém vlastnictví kdykoliv zlikvidovat.

2.4. Cena Dárkové poukázky je shodná s hodnotou, v níž byla Dárková poukázka vydána.

2.5. Hodnoty vydaných Dárkových poukázek jsou: 250, 500, 1000, 2500, 4000, 5000 a 7000 Kč

2.6. Padělání Dárkových poukázek je trestným činem.

2.7. Ztráta, znehodnocení, zničení Dárkové poukázky neopravňuje na nárokování náhradní Dárkové poukázky ani na vymáhání její hodnoty.

2.8. Platná je výlučně taková Dárková poukázka, která byla prodána Vydavatelem Dárkové poukázky, je na ní uvedena doba platnosti Dárkové poukázky.

3. Nákup Dárkové poukázky

3.1. Zákazník si může Dárkovou poukázku koupit výhradně v internetovém obchodě.

3.2. Zákazník může zaplatit hodnotu Dárkové poukázky způsoby uvedenými ve Všeobecných obchodních podmínkách Internetového obchodu. Použitím Dárkové poukázky nelze uhradit cenu za další dárkovou poukázku.

 

III. Použití Dárkové poukázky

Dárkovou poukázku lze použít výhradně v internetovém obchodě, výlučně na zaplacení kupní ceny produktů prodávaných v internetovém obchodě. Dárkovou poukázkou nelze zaplatit náklady za doručení zakoupeného zboží. Dárkovou poukázku není možné vrátit, s výjimkou, pokud si Zákazník uplatní svá zákonná práva nebo práva odstoupení od smlouvy stanovené Vydavatelem Dárkové poukázky.

Vlastník Dárkové poukázky je oprávněn během doby platnosti Dárkové poukázky nakupovat v internetovém obchodě produkty zaměněním Dárkové poukázky v hodnotě uvedené na Dárkové poukázce.

Uplatnění Dárkové poukázky

1. Uplatnění Dárkové poukázky se realizuje při nákupu v internetovém obchodě zadáním kódu kupónu Dárkové poukázky.

2. Dárkovou poukázku nelze uplatnit po částech. Na základě toho se uplatněním Dárkové poukázky použije celá její hodnota, a to i v případě, že při daném nákupu nedosáhne cena nákupu hodnotu Dárkové poukázky.

3. Při jednom nákupu v internetovém obchodě je možné uplatnit pouze jednu Dárkovou poukázku.

Doba platnosti Dárkové poukázky je určena písemně přímo na poukázce. Dobu platnosti Dárkové poukázky nelze prodloužit.

V případě, že se osoba, která si uplatnila Dárkovou poukázku nákupem v internetovém obchodě rozhodne, že uplatní svá zákonná práva nebo práva odstoupení od kupní smlouvy stanovené Vydavatelem Dárkové poukázky, částka zaplacená za zboží Dárkovou poukázkou mu bude vrácena ve formě Dárkové poukázky, platnost takové dárkové poukázky je 12 (dvanáct) měsíců.

Dárkovou poukázku je možné převést na libovolnou jinou osobu.

Vydavatel považuje za vlastníka Dárkové poukázky toho, kdo při uplatnění si dárkové poukázky zadá platný kód Dárkové poukázky. Vydavatel není povinen zkoumat, zda osoba, která si Dárkovou poukázku uplatňuje, je opravdu tou osobou, která si poukázku zakoupila. Vydavatel nenese odpovědnost za to, pokud Dárkovou poukázku použije neoprávněná osoba.

Vlastník Dárkové poukázky je povinen zacházet s kódem kupónu diskrétní. Vydavatel nenese žádnou odpovědnost, není povinen uhradit vlastníkovi Dárkové poukázky žádné odškodné, kompenzaci, také není povinen vydat další Dárkovou poukázku, pokud kód kupónu použije na uplatnění Dárkové poukázky třetí osoba.

 

IV. Všeobecné podmínky

Zakoupením Dárkové poukázky, případně získáním Dárkové poukázky jiným způsobem, Zákazník akceptuje podmínky těchto pravidel.

Pokud to není v těchto pravidlech uvedeno jinak, na zakoupení Dárkové poukázky v internetovém obchodě, také na uplatnění Dárkové poukázky v internetovém obchodě, jsou platné Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu, včetně souvisejících změn a předpisů.

Vydavatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto pravidel kdykoliv, ta se však nemůže vztahovat na dobu platnosti již zakoupených Dárkových poukázek, ani na základní práva majitele Dárkové poukázky spojené s jejím uplatněním. 

 

Ostrava, 22. 12. 2020

SFTB Czech Republic s.r.o., Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, IČO: 05503663, DIČ: CZ05503663