Hledáte způsob, jak ušetřit? Zaregistrujte se a využijte extra slevu 3% na celý nákup (platí na nezlevněné zboží).

ELEKTROCENTRÁLY: NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Nastane-li situace, kde budete nutně potřebovat elektrickou energii, vyplatí se být připraven s Vaší elektrocentrálou. Je jedno, zda tato situace nastane v důsledku bouře, dopravní nehody nebo dočasného přerušení elektrické síti. Pokud máte v blízkosti elektrický generátor (elektrocentrálu), můžete Váš dům, kancelář, chatu nebo firmu bez problémů udržet v chodu, dokud znovu nebude přístupná elektrická energie.

#1 Co je elektrocentrála az čeho se skládá?

#2 Která elektrocentrála je pro Vás ta správná?

#3 Jaký je to měkký a tvrdý start zařízení připojených k elektrocentrále?

#4 Co je regulace napětí?

#5 Jaké jsou typy elektrocentrál?

#6 Jsou elektrocentrály hlučné?

#7 Proč jsou lepší invertorové elektrocentrály?

#8 Je třeba do elektrocentrály olej?

#9 S jakou elektrocentrálou můžu nabíjet notebook?

#10 Co mohu k elektrocentrále připojit?

#11 Jaký výkon elektrocentrály potřebuje?


#1 CO JE TO ELEKTROCENTRÁLA A Z ČEHO SE SKLADÁ?

Elektrocentrála, resp. elektrický generátor je zařízení, které přeměňuje mechanickou práci na elektrické napětí. Slouží jako náhradní zdroj elektrické elektřiny, kterou můžete využít v místech, kde není žádné připojení na elektřinu (chaty, stavby, camping apod.), nebo kde došlo k výpadku elektrické energie v důsledku bouře nebo nehody atp. Většina elektrocentrál se skládá z 5 základních částí, a to:

- spalovací motor: tažný kůň generátoru. Do motoru se vstřikuje palivo, které se zapálí pomocí jiskry a následně přeměňuje na mechanickou energii

- alternátor: prostor, kde vzniká ele. energie z mechanické energie pomocí rotoru a statoru.

- startér: jeho hlavním úkolem je spuštění elektrocentrály. Může být elektrický pomocí baterie nebo mechanický pomocí tahacího lanka

- palivová nádrž: slouží k uskladnění a nepřetržité doplňování paliva. Většina elektrocentrál je poháněna pomocí benzínu nebo nafty.

- zásuvky: počet a typ zásuvek se na každé elektrocentrále liší podle jejího modelu 12V/240V/380V.


#2 KTERÁ ELEKTROCENTRÁLA JE PRO VÁS TA SPRÁVNÁ?

Generátory poskytují uživatelům způsob, jak napájet vše od nejdůležitějších zařízení a systémů až po celý dům. Velikost generátoru, který budete potřebovat, bude záviset na tom, co chcete napájet v případě, že vám vypadne elektřina. Velikost generátoru se nejčastěji nevztahuje na fyzickou velikost stroje, ale na jeho elektrickou kapacitu. Chcete-li, aby vaše chladnička, klimatizace a jeden televizor běžely současně, můžete určit potřebnou elektrickou kapacitu sečtením celkových wattů každého množství zátěže.

Výběr elektrocentrály hraje klíčovou roli. Jednu z chyb, které při výběru elektrocentrály můžete udělat, je, že si při výběru elektrocentrály vyberete generátor s nejvyšším výkonem, abyste mohli připojit co nejvíce spotřebičů. Přitom ale zapomínáme, možná iz nevědomosti, jestli jsme si vybrali např. jednofázovou nebo třífázovou elektrocentrálu. Možná si myslíte, že v tom není velký rozdíl, ale právě naopak.

Základní rozdíl je, jestli potřebujete elektrocentrálu do dílny nebo elektrocentrálu na chatu.

Jednofázová elektrocentrála je ideální pro použití v domácnosti nebo na chatě, jelikož většina spotřebičů v domě, v kanceláři, na zahradě nebo na chatě jsou jednofázové. Třífázová elektrocentrála se většinou používá na stavbách, kde je potřeba mít zásuvku 380V. Jsou to zařízení jako například míchačka nebo cirkulář.


#3 JAKÝ JE TO MĚKKÝ A TVRDÝ START ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENÝCH K ELEKTROCENTRÁLE?

Zařízení s měkkým startem vyžaduje rozběhový výkon 2x až 3x vyšší než je příkon daného spotřebiče (např. ruční nářadí s komutátorovými motory, osvětlení, čerpadla,..). Zařízení s tvrdým startem (např. cirkulář, kompresory, míchačky,...) vyžadují 5x až 6x vyšší výkon od elektrocentrály, než je určen příkon připojeného spotřebiče. Rozdíl mezi měkkým a tvrdým startem je v rozběhovém zatížení zařízení připojeného na elektrocentrálu.


#4 CO JE TO REGULACE NAPĚTÍ?

Chcete-li si ušít elektrocentrálu přesně podle Vašich požadavků, musíte znát příkon a typ vašich spotřebičů, zejména z hlediska kolísání napájecího napětí a charakteru změn zatížení generátoru (proudové nárazy při rozběhu, skokové změny příkonu při provozu). Technologie regulace napětí je jistě jedna z klíčových vlastností elektrocentrály (pokud jí elektrocentrála disponuje).

Kompaundní regulace - Jedná se o elektrocentrálu s kompaundním trafem, kde toto trafko zabezpečuje dodávku ele. energie při vysokém rozběhovém proudu a to i na úkor poklesu elektrického napětí. Generátor s tímto typem regulace je ideální pro všechny spotřebiče s tvrdým startem. Můžete jej využívat při napájení spotřebičů jako cirkulář, wapka, míchačka, čerpadlo a pod.

Kapacitní regulace - Nejnižší řada regulace elektrocentrál, která ale dostatečně postačuje pro všechna ruční nářadí s komutátorovými motory, osvětlení, čerpadla a pod. Příkon připojeného zařízení lze využít až do maximálního výkonu elektrocentrály. U generátorů s tímto typem regulace nelze napájet citlivou elektroniku jako počítač, telefon atp.

AVR regulace - Umožňuje napájet moderní a na napěťové zkreslení citlivou elektroniku (jemnou elektroniku) jako jsou počítače, TV přijímače, UPS, čerpadla atp. Princip této činnosti spočívá v udržování konstantního napětí na všech fázích bez ohledu na okamžité zatížení generátoru.


#5 JAKÉ JSOU TYPY ELEKTROCENTRÁL?

Jednofázová elektrocentrála - Je ideální pro použití v domácnosti, jelikož většina spotřebičů v domě, v kanceláři nebo na zahradě jsou jednofázové.

Třífázová elektrocentrála - Třífázová zařízení se většinou používají na stavbách, kde je třeba mít zásuvku 380V. Jsou to zařízení jako například míchačka nebo cirkulář.

Invertorová elektrocentrála - přenosné, výkonné, malé, tiché elektrocentrály, které napájejí jemnou elektroniku bez ohrožení poškození (počítače, TV přijímače, UPS, mobil).

Elektrocentrály se mohou rozdělovat i podle paliva. Nejběžnější jsou benzinové elektrocentrály. Naftové elektrocentrály jsou mohutnější a většinou hlučnější, ale k výhodám patří vysoký výkon a odolnost.


#6 JSOU ELEKTROCENTRÁLY HLUČNÉ?

Hlučnost elektrocentrály se liší od typu a modelu. Vlastnost „tichá elektrocentrála“ lze přiřadit k elektrocentrálám s hlučností cca 60 dB. Silněji, resp. výkonnější generátory jsou hlučnější, obvykle kolem 80-90 dB.


#7 PROČ JSOU LEPŠÍ INVERTOROVÉ ELEKTROCENTRÁLY?

Invertorové generátory vyrábějí elektřinu, oproti tradičním generátorům, ve třech fázích. Energii čerpají ze stejnosměrného zdroje a přeměňují ji na střídavou energii pomocí elektronických obvodů.

Invertorové generátory jsou menší, lehké a mnohem tišší generátory. Činnosti, které pomocí tohoto typu generátoru můžete provádět, jsou například. kempování.

Přestože invertorové generátory nedokážou produkovat velké množství energie, tak jako tradiční generátory, jsou ale efektivnější díky technologii vyrábění střídavého proudu. Čím je generátor účinnější, tím méně paliva se spotřebuje a tím menší může být palivová nádrž. Výkon, který lze vyrobit pomocí invertoru se pohybuje cca od 1200 do 4000 wattů.

Invertorové generátory jsou dražší oproti standardním generátorům, a to kvůli inovativní technologii kterou používají, hlučnosti a ekonomické účinnosti.

Díky moderní technologii, kterou využívají invertorové elektrocentrály, je v zásuvkách elektrocentrály konstantní hodnota napětí 230V. Díky tomu lze napojit na invertorovou elektrocentrálu každé jedno zařízení z kategorie jemná elektronika jako například počítač, notebook, TV,..


#8 TŘEBA DO ELEKTROCENTRÁLY OLEJ?

Dvoutaktní motory kvůli svým rozměrům a konstrukci nedisponují systémem mazání tak, jak je tomu u čtyřtaktních motorů. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby palivová směs (benzin) obsahovala mazivo. Proto dvoutaktní benzinové motory pro svůj správný chod a funkčnost potřebují ředěný benzin s olejem. U každého zařízení a jeho motoru je poměr ředění odlišný, ale nejběžnější poměr je pro ředění benzínu s olejem je 1:25. Přesto jsou tyto motory stále využívány v zahradnické oblasti jako křovinořezy, sekačky, motorové pily nebo se využívají v elektrocentrálách.

Poměr ředění oleje s palivem je většinou znázorněn na místech jako na nádržce zařízení, na etiketě oleje, v návodu od zařízení ale také v popisu produktu.

Také se můžete setkat s jiným poměrem ředění paliva a oleje při záběhu a po záběhu motoru. Při záběhu se udává poměr s větším množstvím oleje, zatímco po záběhu se může u některých zařízení udávat poměr oleje nižší. Záběh motoru trvá přibližně po dobu spálení 3 plných nádrží benzínu.

Pokud byste použili palivo bez oleje, došlo by k zadření motoru!

Mazací oleje pro dvoutaktní motory jsou většinou označeny 2T nebo M2T. U každého oleje se od výrobce udává na etiketě i doporučený poměr ředění oleje. Vždy si ale připravte jen tolik palivové směsi, kolik víte, že spotřebujete. Ředěný olej v benzínu rychle degraduje, tím ztrácí své vlastnosti a vytvářejí se vedlejší nežádoucí směsi jako kaly, laky, polární látky, které vytvářejí nerozpustnou směs na ložiskách, ventilech a pod.

Vysvětlivka: Je-li poměr např. 25:1, znamená to 25 litrů benzínu na 1 litr oleje.

Naše kalkulačka pro výpočet poměru ředění palivové směsi


#9 S JAKOU ELEKTROCENTRÁLOU MOHU NABÍJET NOTEBOOK?

Notebook můžete bezpečně napájet pomocí invertorových elektrocentrál. Díky inovativní technologii tyto generátory udržují konstantní (bez kolísání) napětí v zásuvkách, tzn. že v zásuvce neustále poskytují napětí 230V a jsou tak bezpečné pro napájení jemné techniky jako: notebooků, počítačů, TV přijímačů, UPS, mobil, set-top boxů a pod.


#10 CO MOHU K ELEKTROCENTRÁLE PŘIPOJIT?

Pomocí elektrocentrály lze napájet pravděpodobně všechny elektrické spotřebiče. Je však nutné, aby výkon elektrocentrály byl nejméně maximální příkon připojeného spotřebiče. V případě, že plánujete připojení více spotřebičů k elektrocentrále, musíte brát v úvahu součet příkonů současně připojených spotřebičů. Nesmíme zapomínat ani na rozběhové proudy spotřebičů (měkký a tvrdý start).

Jako příklad si můžeme uvést spotřebič s elektromotorem a příkonem 1000W, přičemž rozběhový příkon může nabývat i 5x – 6x více energie než provozní příkon – 6000W. Proto v tomto případě budete potřebovat elektrocentrálu o výkonu cca 6000W.


#11 JAKÝ VÝKON ELEKTROCENTRÁLY POTŘEBUJI?

Potřebný výkon elektrocentrály si vypočítáte na základě této tabulky:

Typ zátěže Odporový Indukční Indukční se ztíženým rozběhem
Koeficient 1,5 2 3
Příklady Lampa
Kávovar
Vařič
Ohřívač
Žehlička
Vysavač
Televizor
Chladnička
Vrtačka
Bruska
Počítač
Kompresor
Čerpadlo
Cirkulářka
Klimatizace
Svářečka

 

Potřebný výkon elektrocentrály vypočítáme vynásobíme-li výkon napájeného zařízení, které bude napájeno koeficientem.

(výkon napájeného zařízení x koeficient = potřebný výkon elektrocentrály)

Pokud bude současně napájených zařízení více, je třeba výsledky sčítat.

Příklad:

Napájená zařízení:

Odporové - 1200 W
Indukční - 600 W
Indukční se ztíženým rozběhem - 1000 W

Výpočet:

1200 x 1,5 = 1800 W
600 x 2 = 1200 W
1000 x 3 = 3000 W

1800 + 1200 + 3000 = 6000 W

Potřebný výkon elektrocentrály je minimálně 6000 W.